Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej