Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie elektronika - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku energetyka - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku energetyka - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Elektroniki