Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie; Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie; Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej