Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku