Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku design w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku psychologia w biznesie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finansowo-prawny - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy