Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi; Wydział Nauk o Zdrowiu