Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych