Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi; Instytut Nauk Społecznych