Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku