Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Wydział Neofilologii