Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi; Wydział Ekonomiczno-Społeczny