Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Finansów i Technologii Informatycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Finansów i Technologii Informatycznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Finansów i Technologii Informatycznych