Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wydział Prawa i Nauk Społecznych