Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Wydział Nauk Ekonomicznych