Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu; Wydział Pedagogiczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu; Wydział Pedagogiczny