Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia