Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku grafika - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi; Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych