Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi