Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Wydział Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej