Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku; Wydział Ogólnomedyczny