Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne - Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku; Wydział Menedżerski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku; Wydział Menedżerski