Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy; Wydział Zarządzania i Marketingu