Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie WSM w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie WSM w Warszawie