Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka medyczna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy