Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej; Wydział Opieki Zdrowotnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo - Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej; Wydział Opieki Zdrowotnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej; Wydział Opieki Zdrowotnej