Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nawigacja - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nawigacja - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych; Wydział Lotnictwa