Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki; Wydział Zarządzania