Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach