Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Człuchowie