Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku polityka społeczna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych w Warszawie