Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji