Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu; Wydział Zdrowia Publicznego