Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Społeczno-Medyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Społeczno-Medyczny
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Społeczno-Medyczny
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej; Wydział Społeczno-Medyczny