Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu; Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie