Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej; Wydział Prawa i Administracji