Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie; Wydział Zarządzania