Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku psychologia medyczna - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie; Wydział Rehabilitacji