Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsu z siedzibą w Gdańsku; Wydział Pedagogiki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsu z siedzibą w Gdańsku; Wydział Pedagogiki i Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsu z siedzibą w Gdańsku; Wydział Pedagogiki i Zarządzania