Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka - Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku; Wydział Technologii Żywności