Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie; Wydział Nauk o Zdrowiu