Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi; Wydział 'Wychowanie Fizyczne i Sport'