Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Wydział Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Wydział Nauk Społecznych