Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Architektury
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Architektury