Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Filmu i Fotografii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Filmu i Fotografii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi; Wydział Filmu i Fotografii