Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku reżyseria - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii