Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy; Wydział Ekonomii i Zarządzania Marketingowego