Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Techniczno-Ekonomicznych