Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu; Wydział Architektury i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu; Wydział Architektury i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu; Wydział Architektury i Nauk Społecznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna - Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu; Wydział Architektury i Nauk Społecznych