Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja - Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach; Wydział Teleinformatyki