Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku grafika - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach; Wydział Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach; Wydział Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach; Wydział Informatyki